dinsdag 22 september 2020

Persbericht PZ HZ => Vaststellingen verkeersdienst


Afgelopen week werden verschillende korte patrouilles georganiseerd door de verkeersdienst. Hierbij hebben zij
- 7 boetes uitgeschreven voor parkeren op trottoir in de P. Paquaylaan
- 1 boete foutparkeren in de E. Staintonstraat
- 1 bestuurder die op het voorsorteringsvak op de Koolmijnlaan thv De Mijn besloot om in te halen.
   Bovendien had vrouwelijke passagier nog een kind op de schoot
- 2 boetes voor het gebruik van de gsm achter het stuur.
Voorts is ook nog een aannemer beboet voor het uitvoeren van werken zonder de nodige vergunning of signalisatie. Tevens stond nog een container op een mindervalideplaats in De Hoeven.
Een landbouwer heeft ook een boete ontvangen voor het vervoeren van pulp zonder de nodige afdekking. Hij verloor zodanig veel lading dat het verkeer achter hem hier hinder van had. Ook onze motards kregen dit over zich uit en hebben hem een boete gegeven. ’s Avonds bij het omkleden konden ze enkele pulpvlokken vinden toen ze hun pak uitdeden.