zaterdag 19 september 2020

PAPIERophaling door KH EV Viversel op 26 september

Zaterdag 26 september zal de papierophaling weer doorgaan in Viversel!

Enkele tips ....
- Best het papier zo compact mogelijk verpakken
- Eventueel zelf naar container brengen
- We hopen op deze manier dat de papierophaling vlot en veilig kan 
verlopen. 
- Je mag ook steeds zelf uw papier 
   brengen  naar de  speciale containers
   hiervoor en deze staan ter hoogte van 
   Sporkstraat 17 (dichtbij het kerkhof).