vrijdag 28 mei 2021

""Om terug te zien uit H|Z "".

De beschrijving van deze foto links van deze tekst.

Dit was de ingang tot de oude Holstraat. Links staan de oude wilde kanstanjebomen van Mie-janneken. De bouw die je hier ziet staan is een oud Notaris huis waar in de eerste wereldoorlog vluchtelingen uit de zeestreek werden ondergebracht. Ook had er in die jaren een soepbedeling plaats voor de schoolkinderen. De zusters Maricolen die er zich vestigde in 1920 door toedoen van EH Sak  hebben deze woning verbouwd. Bij dit klooster werden bewaarklassen gevoegd. 

In Zolder waren er vroeger meerdere schansen, ook het centrum had zijn eigen Schans. Ze droeg de benaming ""De Mot"". Ze was eens een versterkte plaats, want rondom deze plek bestonden vroeger nog de grachten. ""De Mot"" met haar omheining verdwenen. Waar eens dit gebouw stond is nu een grasveld, maar daarvoor stond het oud gemeentehuis van Zolder daar dat ondertussen ook al gesloopt is. 


Foto van het Klein Kasteel in de Dekenstraat. Dit kasteeltje draagd de geschiedkundige naam ""DOMHEERHUIS"" Het was eertijds het verblijf van de domheer De Villenfagne verbonden aan de Kathedraal van Luik. Tijdens de Franse Revolutie was dit kasteel dat nu verbouwd is meermalen het verblijf van de  Franse Sansculotten.

Met zeer veel dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder