zondag 27 maart 2022

""Om terug te zien uit H|Z"".

  
Het Domherenhuis of Klein Kasteelje.
Het Domberenbuis - in de volksmond ook, gekend als Het 'Klein Kasteelje' - ligt recht tegenover bet Cutureel Centrum (Zolder). Het centraal gebouw werd waarschijnlijk. omstreeks 1795 opgetrokken, de linkervleugel in 1938 en de rechtervleugel in 1964.

Het geheel ligt in een oase van ruim 23 ha groen. Het was tot voor kort eigendom van de opeenvolgende generaties de Villenfagne de Vogelsanck. Het DomHerenbuis is genoemd naar een van zijn vroegere bewoners, Antoine Lambert De Villenfagne die domheer (Kanunnik) was in bet kapittel van de kathedraal te Luik. De laatste eigenaar was.baron Guy, de broer van onze'vroegere scbepen baron Henri, die het goed erfde aan zijn tante, Hélène de Villenfagne.

Met veel dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder  met het boek ""Zolder"" uit 1983

Fotogeschrijving
Foto boven groot => Klein Kasteeltje of Domherenhuis aan de voorkant
Foto boven klein => het zelfde Domherenhuis aan de achterkant gezien
Foto links =>  langs het Domherenhuis staat een oude boom die al meer dan 100 jaar is  ""een kastanjeboom"".  Dit zijn 2 bomen die in elkaar gegroeid zijn en bij de splitsing heeft deze toch een omtrek van meer dan 6,20 meter.