vrijdag 11 september 2020

""Om terug te zien uit H|Z""

 De heerlijkheid Vogelsanck zou dateren uit het jaar 1179. De eerste officiële vermelding van de naam 'Vogelsanck' dateert  van vrijdag 30 december 1323. Op deze dag doet graaf Arnold of Arnulf van Loon afstand  van de troon ten voordele  van zijn zoon Lodewijk IV. In de akte wordt bepaald dat Arnold een jaarrente van 4ooo Luikse ponden  zal ontvangen voor het beschikkingsrecht over Sulre, Sonuwe, Vogelsanck en Outhalen.

Waar nu noq het prachtige kasteel staat, middeneeuwenoude eiken, werd door de Graven van Loon eerst een,Villa of Areen,gebouwd om als rustoord of verblijfplaats te dienen tijdens de grote jachttochten in de streek.

Hendrik van Bastogne verbouwde de villa gedurende zijn dertigjarig bewind tot slot, waarvan de eerste maal sprake is in de leenheffing die Elisabeth van Merode in 1455 deed, na de dood van haar echtgenoot. De toren is uit ijzersteen gebouwd en een deel van de noordervleugel is waarschijnlijk een overblijfsel van de door Hendrik van Bastonge gebouwde vesting.
Met veel dank aan  Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder uit het Boek ""Zolder"" uit 1983