donderdag 10 september 2020

""Om terug te zien uit H|Z"".

 
   
Zolderse mijnwerkers van het eerste uur:
Bovenste rij:
Houben Pol - Revis Jean - Raemaekers Pieter Houben Theofiel
Midden:
Baptist Louis - Vanbilsen Jan - Bielen Domien - Labie Alfons - Maes Jef - Bammens Michel
Onderste rij:
Baptist Jef - Vanderhoydonck Leander - Iten Jaak  - Hoydonckx Jef - Mas Edward - Iven Eduard - Baptist Adolf .

Kleine foto links => Dit was het ketelhuis waar druk en stoom werd gemaakt
Kleine foto midden => De elektrische centrale die ooit eens door brand werd geteistert.
Kleine foto rechts => Op de grens Zolder-Houthalen werd in 1923 een stuk kanaal gegraven. Men stopte echter de werkzaamheden omwille van het drijfzand en misschien om politieke redenen. Sinds 1937 is de watervoorraad bestemd om de kolenmijn van Zolder te voorzien, per dag ongeveer 8.000 m3. Van bij 't begin putte men uit de 'Mangelbeek' maar dit waterdebiet werd ontoereikend
Met veel dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder, uit het boek ""Zolder"" uit 1983