dinsdag 8 september 2020

"" Eén om terug te zien uit H|Z "".

 
 Leopold Eerdekens, een zeer gekende dorpse figuur, zetele jaren als directuur aan de fanfare 'De 'Ware Vrienden', in Zolder. Leopold (zie de foto) was de voorlaatste molenaar. Zijn zoon zette nog enkele jaren bet bedrijf verder in Zolder. Toen verdwenen de boerderij en de  molen om plaats te maken voor de aanleg van de Ringlaan. De Molenbeek werd verlegd naar lager gelegen gronden

Foto groot boven =>de dorpswatermolen in 1902 in Zolder
foto klein links => de watermolen in 1920
Foto klein rechts => de molen in 1950
Foto paspoort => Leopold Eerdekens
Met veel dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder uit het boek ""Zolder"" uit 1983