woensdag 9 september 2020

Bereikbaarheid Postbus

De gemeentelijke raad voor toegankelijkheid (GATAB) ontving een melding van een minder mobiele persoon die een brief wilde posten in de postbus vlakbij de verkeerslichten in Boekt. Dit werd hem echter niet gemakkelijk gemaakt door een aantal roodwitte, plastic jersey's en werfsignalisatie. De raad informeert zich bij de gemeentelijke diensten of de plaatsing van de plastic blokken langs deze gewestweg vergunningplichtig is. De correcte plaatsing van de werfsignalisatie (voor werken die voorbij zijn) is ook een vraagteken. Bovendien zal uitgezocht worden of de inplanting van de postbus voldoet aan de plaatsingsvoorschriften. Stilstaan op het fietspad wordt hierdoor aangemoedigd waardoor fietsers in gevaar worden gebracht. Het is mogelijks een probleem dat zich elders ook voordoet.