maandag 28 september 2020

Beleidsmakers aan het werk

 Kort

·    Onze gemeente neemt deel aan het onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de lokale economie.

·          AVT Heusden-Zolder ontving een subsidie-sportevenement van € 25 000 voor de Nacht van de Atletiek. Aan Winkelcentrum Cité vzw wordt een éénmalige toelage van € 25 000 toegekend.

·          Voortaan gaat onze gemeente voor telecommunicatiediensten beroep doen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Versoepelde coronamaatregelen

Gezien de positieve evolutie eind augustus werd de mondmaskerplicht aangepast en ligt de focus op de twee drukst bezochte handelscentra langs verbindingsas Guido Gezellelaan vanaf de St.-Jansstraat - St.-Willibrordusplein - Brugstraat - Koolmijnlaan tot aan het St.-Barbaraplein.

 

Aanvraag subsidies armoede COVID-19

De gemeenteraad besloot om een subsidie aan te vragen bij de Vlaamse overheid om een extra consumptiebudget te voorzien voor kwetsbare gezinnen, door middel van het aanbieden van geschenkkaarten van € 30 per kind tussen 0 en 24 jaar dat recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming; alsook voor personen met een leefloon of die gelijkgestelde steun ontvangen van het Sociaal Huis en voor personen met een laag salaris/pensioen of personen die nu reeds aanvullende steun krijgen van het Sociaal Huis.

 

Renteloze lening aan het Rode Kruis
De gemeenteraad keurde de renteloze lening aan de vzw Rode Kruis Heusden-Zolder goed voor de aankoop van containers die dienen als tijdelijke huisvesting tijdens de renovatiewerken aan het Rode Kruisgebouw. Bij het einde van deze werken zal vzw Rode Kruis de containers terug verkopen waarna de renteloze lening integraal terugbetaald wordt, tenzij de gemeente de containers kan herbestemmen als noodwoning. In dit laatste geval worden de containers eigendom van de gemeente en wordt de terugbetaling van de renteloze lening kwijtgescholden.

 

Domein Bovy als afhaalpunt korte keten

Het college van burgemeester en schepenen gaf aan vzw de Winning de toestemming om een afhaalpunt voor (korte keten) producten van de Buurderij te organiseren op domein Bovy.

Bij de Buurderij kan je groenten en andere landbouwproducten rechtstreeks van een boer uit de buurt kopen. Je plaatst je bestelling online en je pikt ze op bij het gekozen afhaalpunt.

Aankoop kunstwerk 'De Negen Muzen'

De gemeente koopt het kunstwerk 'De negen Muzen' van de Limburgse kunstenaar Bart Heijlen aan tegen een kostprijs van € 19 800. Het werk werd vorig jaar speciaal gemaakt voor de expo ‘O tempora, O muze’ van Artikel 27, een waardig afscheid van de oude Muze. En omdat de negen muzen gelinkt zijn aan de werking van CC MUZE en onze collega’s nog op zoek waren naar gepaste permanente kunstwerken voor het nieuwe cultuurhuis, krijgen deze werken er nu een definitief plaatsje.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Donderdag 29 oktober om 19 uur in de raadzaal. De vergadering is openbaar onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen