zaterdag 1 augustus 2020

Vuil storten aan Helzold ?


Het is weer zover in de Helzoldlaan. Veel vuil dat ze dan uitdagend kappen aan het bord "" Verboden vuil te stortten"". Nergens geen respect voor