dinsdag 25 augustus 2020

Scholenplan voor veilige schoolomgeving

Sinds vorig schooljaar werkt ons lokaal bestuur met een scholenplan om kinderen zo veilig mogelijk naar school te kunnen laten gaan. Eerst werden alle schoolomgevingen en schoolroutes in kaart gebracht door een werkgroep per school, dronebeelden van de schoolspits gaven een goed beeld van de verkeersstroom en ook de schoolkinderen zelf of hun ouders konden hun bevindingen insturen via de app route2school.

De eerste quick wins werden intussen uitgevoerd. Maar ook in het nieuwe schooljaar zetten we weer stappen vooruit naar veiligere schoolomgevingen. Aan elke school in onze gemeente worden wegmarkeringen aangebracht die duidelijk maken aan alle weggebruikers dat ze een schoolschoolomgeving naderen.

Voor een vlotte en veilige afwikkeling aan de Daltonschool in Zolder wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in Het Bergske tussen Dorpshof en Inakker. Aan de andere schoolpoort zal de trage verbinding tussen Het Bergske en Schuttershof worden verhard tot een volwaardig en veilig fietspad.

 Op het einde van vorig schooljaar werd aan de basisschool Bolderberg gedurende enkele weken het principe van een schoolstraat getest in de Kluisstraat. Deze werd in overleg met de school verfijnd en wordt vanaf het begin van het nieuwe schooljaar verdergezet.

 In Boekt is de dynamische zone 30 in de Ubbelstraat intussen actief. Tijdens de bouwwerken viel het op dat de knip in Reitveld een positief effect had op de veiligheid rond de schoolpoort. Deze ingreep blijft nu dan ook behouden. De bewoners van de nieuwe appartementen kunnen hun garage bereiken via de Ubbelstraat. De school is bereikbaar via de Pastoor Swinnenstraat waar ook het √©√©nrichtingsverkeer in Reitveld wordt behouden.

En zodra covid-19 het terug toelaat, zal in Eversel een cocreatiesessie worden georganiseerd waarbij we samen met de schoolkinderen, hun ouders en de directe buren op zoek gaan naar oplossingen voor een veilige schoolomgeving.

Later volgen nog andere schoolomgevingen.

Info: Team Leefomgeving | Mobiliteit – 011 80 80 87