vrijdag 14 augustus 2020

Samen tegen het virus

Onze gemeente is één van de hotspots waar dagelijks opnieuw veel corona-besmettingen worden vastgesteld. Wekelijks krijgt het lokaal bestuur van het Provinciaal Steunpunt Corona Limburg actuele data, met daarbij gedetailleerde info over nieuwe bevestigde gevallen van besmettingen. Wanneer we de evaluatie maken van de periode van 27 juli t.e.m. 10 augustus, dan liegen de cijfers er niet om. Het leeuwendeel is helaas terug te vinden binnen de allochtone gemeenschap. Het gaat vooral over clusters binnen de familiale kringen, gevolgd door werk, vakantie en in mindere mate horeca.

Om deze gemeenschap nog beter te bereiken, zetten lokale religieuze leiders, allochtone verenigingen en het lokaal bestuur samen hard in op sensibilisering om op die manier de maatregelen en het belang ervan duidelijk te maken. Daarnaast blijven onze politiediensten in hoge staat van paraatheid. Zij houden toezicht op zowel de federale als de gemeentelijke regelgeving. Het gaat dan vooral over de mondmaskerplicht, het samenscholingsverbod of controle van winkels en horeca. Voor deze laatste werden al ruim 50 controles uitgevoerd, die resulteerden in een tiental processen-verbaal.

Het is uiteraard niet de bedoeling om te stigmatiseren. Het is echter wel belangrijk om het plan van aanpak bij te sturen om zo het virus een halt toe te roepen. Op dit moment loopt de contact-tracing nog niet optimaal en kennen we de identiteiten of woonplaatsen niet. Gericht sensibiliseren tot op individueel niveau kan dus nog niet. Weten waar de problemen liggen is een deel van de oplossing. Maar het is en blijft een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Niet alle maatregelen zijn even makkelijk of aangenaam, maar het blijft van levensbelang dat we ze allemaal correct opvolgen. Help elkaar, toon begrip en blijf respectvol. Laat ons onder het motto #wijzijnheusdenzolder aan dezelfde kant staan, samen tegen het virus.

Info: Heusden-Zolder – 011 80 80 80