woensdag 26 augustus 2020

Persbericht NVA Heusden-Zolder => Scholenplan : veel overleg, weinig resultaat

Eind maart 2019 werd met veel bombarie een heus Scholenplan aangekondigd voor de gemeente Heusden-Zolder. Ouders en leerkrachten verbonden aan elke school in onze gemeente zijn destijds warm gemaakt voor een ambitieus project dat de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen moest verbeteren. Maar 1,5 jaar later staan we nog niet veel verder en is het nog steeds niet duidelijk wat de doelstellingen inzake verkeersveiligheid zijn van dit gemeentebestuur.

De aankondiging van het Scholenplan voor Heusden-Zolder werd in het voorjaar van 2019 nog positief onthaald. De dienst mobiliteit bracht toen samen met politie, schoolbesturen en ouderraden elke schoolomgeving in kaart, onder meer met dronebeelden tijdens de schoolspits. Met behulp van de digitale tool Route2school konden kinderen en ouders hun schoolroute nadien in kaart brengen en ook de obstakels en onveilige situaties die ze tegenkomen oplijsten.

Met alle verzamelde informatie zou nadien aan de slag gegaan worden. Voor elke school zou een digitale schoolroutekaart worden opgesteld met daarop aangeduid waar de veilige fietsroutes naar de scholen gesitueerd zijn. Ook engageerde de gemeente zich tot het geleidelijk aan wegwerken van de gevaarlijke punten in de onmiddellijke omgeving van de schoolomgevingen.

“Het is positief dat het gemeentebestuur deze oefening in samenwerking met de fietsende inwoners tot een goed einde wil brengen. Alleen duurt het nu wel heel lang. Aan de start van het nieuwe schooljaar hadden we toch wel minstens verwacht dat voor elke school een digitale schoolroutekaart beschikbaar zou zijn voor alle leerlingen. De informatie voor de opmaak van de kaarten is immers reeds een jaar beschikbaar. Dat blijkt nu niet het geval: een gemiste kans”, aldus raadslid Hans Zegers die van verkeersveiligheid een prioriteit maakt.

Hans Zegers : “Dat het gemeentebestuur de intentie heeft om gevaarlijke punten aan te pakken in de schoolomgevingen is uiteraard een goede zaak. Alleen weten we niet welke punten wanneer zullen aangepakt worden. Dat het de nodige tijd zal vergen beseffen we zeer goed, maar het zou goed zijn om daar duidelijkheid over te brengen en de scholen een bepaald perspectief te bieden. Op dit moment beweegt er slechts iets rond een viertal scholen en worden de andere scholen in de wachtrij geplaatst.”

Daarnaast is het uiteraard ook fout om te denken dat de verkeersveiligheidsproblematiek zal opgelost zijn met het louter wegwerken van de knelpunten in de buurt van de scholen zelf. Het gemeentebestuur kent ook de knelpunten die op grotere afstand liggen en die uiteraard eveneens een rem betekenen voor leerlingen en ouders om de fiets te nemen. “Hoe deze zullen aangepakt worden, is op dit moment zeer onduidelijk. Het gemeentelijk fietsbeleidsplan zou dit in principe kunnen verduidelijken, maar ook op dat plan is het al lang wachten”, weet Hans Zegers. Binnenkort is de legislatuur half voorbij en moet er nog gestart worden met de uitvoering van het fietsbeleidsplan. Van de uitvoering zal weinig in huis komen, vreest het raadslid.
Hans Zegers N-VA Heusden-Zolder