maandag 31 augustus 2020

Fietsersbond Heusden-Zolder voor veilig woon-schoolverkeer

In afwachting van de realisatie van het gemeentelijk Route2school project wil de fietsersbond Heusden-Zolder een bijdrage leveren aan een veilig(er) woon-schoolverkeer. Op 6, 8 en 9 oktober informeert ze alle eerstejaars van het SFC ter plaatse over de verkeerssituatie op 5 kruispunten in de onmiddellijke schoolomgeving. Bovendien breidde de fietsersbond haar actieterrein uit door te investeren in hard- en software om veilige schoolroutes in beeld te brengen. 

Op eenvoudige vraag van ouders en/of scholen verstrekt de fietsersbond advies over de veiligste route(s) die een student kan nemen voor de woon-schoolverplaatsing. De trajecten worden gefilmd, van verkeersadvies voorzien en aan ouders aangeboden. Eén van de doelstellingen van de fietsersbond Heusden-Zolder is om het autogebruik tegen 2025 te verminderen met 25%. De fiets is het meest duurzaam vervoermiddel en de beste garantie op een coronavrije woon-schoolverplaatsing in tegenstelling tot auto of bus. https://fietsenvanhtotz.be/veilig-woon-schoolverkeer