dinsdag 29 december 2020

Voetbal = White City Boys later Vanhelmont Sport, nog later Victoria Heusden


In de beginjaren 1970 besloten een groepje vrienden van de wijk St.-Jozef, gelegen tussen de Voortstraat en de Schaapsweg, om regelmatig eens samen te komen om te kaarten. Het was een goed initiatief, maar de bakken bier stapelden zich al vlug op, tot iemand opmerkte dat ze beter een voetbalploeg zouden oprichten. Zo ontstond vrij vlug “De White City Boys”.

De naam werd gekozen omdat de roepnaam van de wijk in het Heusdens dialect “De Witte Cité” was. De bewoners waren ook allemaal mijnwerkers en van alle nationaliteiten: Belgen, Italianen, Polen, Spanjaarden, Grieken, enz. Ze kregen een voetbalveld in Ubbersel van Limasco, maar het veld moest weg.

Toenmalig voorzitter René Werckx werkte bij

Vanhelmont in Stokrooie, een vloerdersbedrijf. Het huis van Schraepen, Kenens en Rijmen in de Kiezelvoort werd verkocht. René kreeg zijn baas zo ver dat hij het kocht en in bruikleen schonk aan de voetbalploeg. Er was één voorwaarde, de naam moest veranderd worden. Zo werden de “White City Boys” omgedoopt in “Vanhelmont Sport”. Met man en macht werd er dan aan het veld gewerkt zodat er in 1975 kon worden gevoetbald. Met succes, want men speelde in de competitie van de liefhebbersploegen van Heusden. Hier haalden ze al dadelijk de kampioenentitel binnen. Later speelden ze in verschillende afdelingen. Er werd niet alleen hard aan het veld gewerkt, maar ook aan de gebouwen. Het werd een kleine maar mooie kantine die ook
voor andere feestjes kon gebruikt worden, zoals huwelijksdrinks, familiefeesten, geburenfeesten, enz.

 Het succes was zo groot dat er een tweede ploeg moest bijkomen. De ploeg van Vogels-Vos, die ook geen veld meer hadden, zorgden voor versterking. Deze speelde wel op zondagvoormiddag. Toen sponsor Vanhelmont stierf en de kinderen de grond erfden, waaide er een andere wind. Ze verkochten het veld op 1 oktober 2008.

Intussen was Heusden 06 gestart op de oude velden van KSK Heusden-Zolder en hier kregen ze speelgelegenheid. Ze werden er goed opgevangen en spelen met drie ploegen. In 1988 werd van het tweede elftal een veteranenploeg gemaakt. Bij het wegvallen van sponsor Vanhelmont werd ook de naam van de drie ploegen veranderd. De A werd Erera. De veteranen werden Vlug & Vrij Heusden Sport (VVHS).

Op 27 maart 2010 zijn de veteranen na 22 jaar voetballen gestopt. De C werd Victoria Heusden Sport (VHS), en dit is in feite Vogels-Vos. Epiloog We hoorden ook dat er een voetbalplein was, gelegen in de Merelstraat net voor het spoor links. Er is nu gebouwd. Vroeger was er heide, later bos en struikgewas. Hier voetbalde men. Sander Sneyers hield er een beenbreuk aan over, ook Cyriel Vogels heeft er nog gespeeld Ook verder op in de Merelstraat, aan het kruispunt links naast het huis waar vroeger Keupke (Gijbels)woonde voetbalde de jeugd. Het was een mooi stuk wei. Met veel dank aan de Heemkundige Kring Heusden uit hun jaarboek ""Heusdense sjotters"".