maandag 20 juli 2020

N-VA eist kordate Corona-aanpak en vraagt spoed-samenkomst gemeenteraad

Meer en meer lijkt het erop dat we aan de vooravond staan van de tweede Corona-golf. Dat Heusden-Zolder momenteel de koppositie inneemt als het op nieuwe besmettingen aankomt is opvallend en zeer hard te betreuren. Voor de N-VA is het hét moment voor eenieder om nú zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen om de verspreiding van het virus zo veel als mogelijk tegen te gaan.

Het Corona-virus lijkt terug van nooit weggeweest. Dagelijks neemt het aantal nieuwe besmettingen toe. Opvallend is dat Heusden-Zolder bovenaan prijkt in het lijstje, naast een aantal andere Limburgse mijngemeenten.

Uiteraard moet er steeds omzichtig omgesprongen worden met analyses van statistieken, zeker als het handelt over de volksgezondheid. Bij gebrek aan informatie kon het gemeentebestuur tot op vandaag niet anders dan eerder vaag zijn in haar reactie en weinig concrete maatregelen aankondigen.

Intussen wordt meer en meer duidelijk dat verschillende nieuwe broeihaarden wel degelijk te situeren zijn in bepaalde culturele gemeenschappen[1]. N-VA vindt het belangrijk om hierover klare wijn te schenken, niet om een steen te willen werpen maar wel om de gerichte maatregelen te kunnen nemen die het meest effect zouden hebben.

De burgemeester kondigde alvast aan meer te zullen inzetten op handhaving. We moeten afwachten welke acties zullen opgezet worden of dit zijn vruchten zal afwerpen. Ook blijft het afwachten of het advies van schepen Oru om niet naar het buitenland te reizen ook effectief werd opgevolgd. Het wordt alleszins bang afwachten wanneer de grote golven toeristen uit het buitenland terug naar Heusden-Zolder zullen afreizen.

De N-VA wenst op basis van de juiste cijfers en analyses mee na te denken over de maatregelen die op korte tijd moeten genomen worden. Gezien de ernst van de zaak, en het feit dat de eerstvolgende gemeenteraad pas eind augustus zou samenkomen, doet de N-VA het voorstel om op zeer korte termijn een gemeenteraad in spoedzitting samen te roepen.

Hans Zegers                                                                     Peter Orens                      Steven Goris
Fractievoorzitter N-VA Heusden-Zolder                     Voorzitter N-VA                Ondervoorzitter N-VA