vrijdag 3 juli 2020

Interreligieuze werkgroep kwam samen op LindemanDeze namiddag (16 uur) kwam de Interreligieuze werkgroep van Heusden-Zolder samen na toch een lang verwacht interlevensbeschouwelijk herdenkingsmoment na de corona aan de kerk van de Lindeman. 
Na de viering die zo'n 30 minuten duurde was er een verbroederingsmoment
- op afstand natuurlijk 
- in of rond La Baracca. 
De viering zal een 'stiltecirkel' zijn rond enerzijds delen in droefenis omwille van de overledenen en anderzijds respectvol dank zeggen voor allen die tijdens deze moeilijke periode voor zieken, ouderen maar ook voor ons gezorgd hebben. Wij willen zorgzaam met elkaar blijven omgaan. namens de Interreligieuze werkgroep 

Hoop is het begin van geluk, opborrelend en niet te koop
Enerzijds werd er stil gestaan bij de slachtoffers van het coronavirus maar anderzijds was er ook een ruimte voor al de hulpverleners die zo enorm gepresteerd hebben in deze periode;

Burgemeester Mario Borremans was zichtbaar aangedaan en zijn aanwezigheid was dan ook enorm belangrijk en bemoedigend. Mehmet Ustun voorzitter van de moslimexecutieve bracht ons gebeden en gedichten samen met Dhr Korkmaz. Diaken Ward Ceyssens en Jac De Bruyn en Willy Van aelst hadden de leiding van dit gebeuren. Heel bijzonder !!!!
Heel bijzonder !!!!
Met dank aan Lambert Reynders voor deze info en foto's