vrijdag 10 juli 2020

Heusden-Zolder krijgt subsidie om in te zetten op taalstimulerende activiteiten en zomerscholen

Persbericht Ben Weyts De zomer is van start gegaan en de oververdiende vakantie ingezet! Hoog tijd om gewoon even te genieten van rust, vrije tijd en ontspanning. Desalniettemin biedt onze minister kinderen en jongeren graag ook de kans om het nuttige aan het aangename te koppelen. Ontspanning en inspanning worden op een deskundige manier gecombineerd in de taalstimulerende activiteiten en zomerscholen.

 

 

In Heusden-Zolder zal er deze zomer én een taalstimulerende activiteit én een zomerschool doorgaan.

Onderstaand vinden jullie de specifieke gegevens voor Heusden-Zolder:

 

Naam dossier taalstimulerende activiteiten

Partners

Toegekend bedrag

gemeente Heusden-Zolder

lokaal bestuur, Kind en Taal vzw, Berenhuis, CTO

41.000,00

 

 

Dit vakantieaanbod om taal- en andere leerachterstand weg te werken, kan onze minister enkel maar toejuichen.

 

Onderstaand lezen jullie meer over het opzet van deze twee onderwijsinstrumenten.

 

 1. Taalstimulerende activiteiten

 

Concept

De recente PISA-resultaten (2018) tonen aan dat de kennis en vaardigheden van de Vlaamse jongeren op vlak van het Nederlands sterk achteruitgaan.

De projecten ‘taalstimulerende activiteiten Nederlands’ zijn dan ook in het leven geroepen om een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod aan taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren te ondersteunen. In een taalrijke en stimulerende omgeving en onder deskundige begeleiding kunnen (voltijds en deeltijds) leerplichtige kinderen en jongeren hun kennis van het Nederlands versterken. De organisatie van deze activiteiten ligt in handen van de lokale besturen (al dan niet in de vorm van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en gebeurt met partners uit het onderwijsveld en de vrijetijdssector. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de schoolvakantie(s) en/of buiten de reguliere schooltijd op voorschoolse, naschoolse en/of buitenschoolse momenten en/of in het weekend. Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals de grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen bijzondere aandacht. Het aanbod is gratis of kost maximum 2 euro voor de leerlingen die op vrijwillige basis deelnemen.

 

Oproep

 • De uiterste indiendatum voor een dossier in kader van deze oproep was 12 juni 2020;
 • De taalstimulerende activiteiten kunnen starten op 20 juli 2020 en lopen tot 31 augustus 2021;
 • Alle ingediende voorstellen werden beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het departement Onderwijs en Vorming, AHOVOKS, de onderwijsinspectie, de opdrachthouder Taalbeleid van het Departement Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigers van het Agentschap Integratie en Inburgering, de VVSG en de Nederlandse Taalunie;
 • 57 projecten werden goedgekeurd;
 • Meer informatie over deze oproep vindt u via deze link: https://onderwijs.vlaanderen.be/oproep-taalstimulerende-activiteiten-nederlands-in-de-schoolvakanties-en-de-buitenschoolse-opvang

 

 

 1. Zomerscholen

 

Concept

Een zomerschool kan zowel georganiseerd worden in het basisonderwijs, secundair onderwijs (inclusief OKAN) en bijzonder secundair onderwijs (OV3 en OV4). De leerstof is beperkt tot twee essentiële leergebieden/vakken waar het meeste nood aan is.

De focus ligt op een kleine groep leerlingen van 10 tot max. 14 personen. De zomerschool duurt minstens 10 dagen. De dagindeling is tweeledig: 50% leertraject en 50% verrijkingsprogramma (sport, spel en cultuur). De lessen worden gegeven door zowel ervaren lesgevers als gepensioneerde leerkrachten, studenten lerarenopleiding, begeleiders, monitoren, … De deelname van de leerlingen is gratis en vrijwillig en meestal gebaseerd op advies van de klassenraad of CLB.

De organisatie is in handen van scholen en gemeentebesturen, die kunnen samenwerken met elkaar of met lokale partners zoals jeugdwerking, organisaties die bezig zijn met leerondersteuning, reeds bestaande zomerscholen, ….

De Vlaamse Regering voorziet een vergoeding van 25 euro per dag per leerling, waardoor vb. de lesgever en de werkingsmiddelen vergoed kunnen worden. 

 

Resultaten 1ste oproep medio mei

 • 123 zomerscholen werden goedgekeurd;
 • 55% van de aanvragen is gericht op het basisonderwijs, ongeveer 24% richt zich op het secundair onderwijs en ongeveer 20% heeft een aanbod voor de 2 onderwijsniveaus samen;
 • Inhoudelijk werd voornamelijk de focus gelegd op Nederlands, wiskunde en wetenschappen;
 • De meerderheid van de zomerscholen wordt georganiseerd in de maand augustus.

 

2de oproep zomerscholen

 • Scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers kregen vanaf 10 juni tot 7 juli een nieuwe kans om een aanvraag in te dienen;
 • De zomerscholen van de tweede ronde kunnen starten op 27 juli en lopen tot en met uiterlijk 28 augustus 2020;
 • 49 aanvragen ontvangen;
 • Ook Heusden-Zolder heeft een aanvraag ingediend;
 • Aanvragen worden goedgekeurd op de Vlaamse Regering van vrijdag 17 juli 2020;
 • Meer informatie over de organisatie van zomerscholen vindt u via: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-voor-de-organisatie-van-covid-19-zomerscholen

Kabinet minister Ben Weyts Vlaams viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Kreupelenstraat 2 1000 Brussel