vrijdag 17 juli 2020

GAS mist effect niet

Om overlastproblemen zoals geluidsoverlast, sluikstorten of verstoring van de openbare orde een halt toe te roepen, keurde de gemeenteraad het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) goed dat vanaf 1 januari 2020 in werking trad.  Voor wie het hoort donderen in Keulen: GAS geeft de mogelijkheid om vaststellingen rond overlast te doen met de garantie dat elk dossier behandeld wordt, dat geeft ons meer slagkracht om op te treden. De provinciaal sanctionerend ambtenaar legt de sanctie op: ofwel een geldboete ofwel gemeenschapsdienst, in bepaalde gevallen kan er ook een verzoenend bemiddelingsgesprek opgestart worden.

Binnen een periode van ruim zes maanden werden 136 dossiers opgestart, waarvan 99 vastgesteld door de lokale politie en 37 door het lokaal bestuur. 93 dossiers handelen over onderwerpen zoals sluikstorten, onterechte inname openbaar domein of geluidoverlast.  Rond het thema verkeer lopen er 31 dossiers, de maatregelen COVID19 zijn verantwoordelijk voor 12 vaststellingen.  Voor de verdere afhandeling van alle dossiers werken we samen met een provinciaal sanctionerend ambtenaar.

De insteek is uiteraard niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven, maar wel om onze omgeving een stuk aangenamer en leefbaarder te maken voor onze inwoners. Het GAS reglement moet in de eerste plaats aanzetten tot anders en beter handelen, maar langs de andere kant ook aantonen dat overtreders niet meer straffeloos wegkomen. Eind 2020 maken we een nieuwe evaluatie en sturen we bij waar nodig.

Info: Team Welzijn|Preventie: 011 80 80 86