woensdag 21 juli 2021

Dit is Heusden-Zolder => Reus Lambert Hoelen van De Kluis van Bolderberg

Reuzengilde: Orde van De Kluizenaar van Bolderberg.
Geschiedenis
Lambert Hoelen, verbleef in 1670 en 1672 tijdens zijn pelgrimstochten naar Rome in Loreto (ItaliĆ«). Hier staat volgens de overlevering het huisje van Maria, dat de familie di Angeli uit Nazarth naar Loreto (ItaliĆ«) had laten overbrengen. Lambert Hoelen was zo onder de indruk van de eenvoud van dit heilig huisje, dat hij bij zijn thuiskomst het zelf wilde nabouwen.
Ferdinand, Graaf von Inhausen und Kniphausen, Baron van het Vrije Land van Vogelsanck en Heer van Zolder, verleende aan Lambert Hoelen op 16 januari 1673 de toestemming om binnen zijn land, op het hoogste punt van de streek, namelijk op de top van de Bolderberg te Zolder een kluis en kapel te bouwen volgens “dieselve forme ende grootheyt als het voorscreven huysken in Loreto”. Lambert Hoelen werd de eerste kluizenaar van Bolderberg. Hij kreeg 10 navolgers tot 1880.
De Kluis en De Kapel werden een druk bezocht bedevaartsoord. Op 15 mei 1679 bekrachtigde Paus Innocentius XI door een pauselijke bulle de oprichting van het Broederschap van O.- L.- Vrouw van Loreto op de Bolderberg.
Op 24 augustus 1986 werd de reus Lambert Hoelen van De Kluis door burgemeester Jaak Vandenwijngaert in de registers van de gemeente Heusden-Zolder ingeschreven en aan de bevolking voorgesteld.
De reus Lambert Hoelen van De Kluis is getooid met het zwarte habijt van de augustijnermonniken, draagt op zijn kap het wapen van de Ferdinand, graaf von Inhausen und Kniphausen en het kenteken van de reuzengilden der beide Limburgen. De Sint-Jakobsschelpen verwijzen naar het wapen van het Land van Vogelsanck. Aan zijn voeten staat een miniatuur van De Kluis van Bolderberg.
De reus is vergezeld door leden van het “Hof van Vogelsanck”, een gilde met enkele volksmuzikanten en vendeliers. De gildenleden zijn getooid in de 17de eeuwse kledij van de adel van het Land van Vogelsanck. Deze kleurrijke kledij staat in schril contrast met het sobere en zwarte habijt van de kluizenaar. De muzikanten en vendeliers dragen de volkse kledij uit het einde van de 17de eeuw.
De reus Lambert Hoelen van de Kluis is een rollende reus en heeft een grootte van 4,80 m.
informatie: bezoek hun website: www.reuzengilde-bolderberg.be

Infokantoor toerisme - Vrunstraat 6 - 3550 Heusden-Zolder - t 011 80 80 88 - f 011 80 80 78 - toerisme@heusden-zolder.be
Gemeente Heusden-Zolder - Heldenplein 1 - 3550 Heusden-Zolder - t 011 80 80 80 - f 011 80 80 79 - gemeente@heusden-zolder.be