woensdag 22 juli 2020

Corona besmettingen => burgemeester Mario Borremans laat volgende weten.

We deden een schrijven naar onze burgemeester Mario Borremans (G.O.E.D.) in verband met de besmettingen van de afgelopen week.

Hoe gaan we te werk om dit allemaal terug onder controle te krijgen ?

Alvorens we dit allemaal terug onder controle kunnen krijgen moeten we wachten op de gegevens van contact-tracing. We kennen het aantal besmettingen maar weten niet wie ze zijn, laat staan waar ze opgelopen werden.
Het zou zelfs kunnen dat ze buiten de gemeente besmet werden.

Welke richtlijnen heb je meegegeven naar politie om dit terug allemaal onder controle te krijgen?

In tussentijd trachten we met onze politiediensten de druk bezochte plaatsen te inspecteren.
Voordien deden we dit enkel op afroep (waar er onregelmatigheden vastgesteld werden door bezoekers).
We kijken na of ze de richtlijnen van het opgestelde protocol hanteren.
Zo niet krijgen ze een waarschuwing en uitleg over de gestelde richtlijnen.
Bij een volgende vastgestelde onregelmatigheid krijgen ze een boete.
Wanneer men nadien nog niet de gestelde richtlijnen naleeft overweeg ik de zaak te sluiten.

Het mag en kan niet zijn dat enkelingen de zaak gaan verpesten voor hen die het wel nauw menen en het goed doen.