donderdag 23 juli 2020

APL in Viversel heeft geen omgevingsvergunning meer


De Asfalt Productie Limburg (APL) in Viversel gelegen zit zonder omgevingsvergunning. Deze vergunning werd vernietigd door de raad van Vergunningsbetwistingen. De bewoners uit Viversel zijn al langer klachten aan het brengen  tegen de aanhoudende geurhinder, zo is er iemand die de raad om die vernietiging vergunning had aangevraagd. De raad voor vergunningsbetwistingen stelt dat de geurhinder van het bedrijf toch een belangrijk rol speelt in de vergunningsprocedure. Na een proefperiode van 2 jaar kon er pas een definitief oordeel geveld worden. En nu is de vergunning ingetrokken.