dinsdag 21 juli 2020

Afsluiten Dekenstraat in Zolder-centrum

Heel wat mensen  zijn het oneens met het knippen van de Dekenstraat in Zolder , en zij scharen zich achter de Dorpsraad Zolder die ondertussen een open brief hebben overgemaakt aan College van Burgemeester & Schepenen.
De Zolderse Dorpsraad zegt zelf nu

Door nu holderdebolder de Dekenstraat te willen knippen, worden gevaarlijke situaties gecreëerd bij het oprijden van de Ringlaan en in de Beenhouwersstraat en in de Kuiperstraat. Deze enge straten zijn immers niet uitgerust om tweerich-tingsverkeer toe te laten. Vooral fietsers lopen gevaar omdat de straten niet voorzien zijn van fietspaden. De situatie zal trouwens nog worden verergerd door het werfverkeer bij de bouw van de sportzaal en de nieuwe gemeenteschool. De geplande ingreep maakt ook noodzakelijk dat met De Lijn een nieuw bustraject moet worden overlegd. Zonder de nodige verkeersingrepen, zijn de Beenhouwersstraat en de Kuiperstraat niet bruikbaar door harmonicabussen. De Dorpsraad vraagt het Gemeentebestuur deze beslissing terug te schroeven en het project “Groen hart voor Zolder” niet met “stukjes en beetjes” uit te voeren.

KLIK HIER voor het lezen Open Brief aan College Burgemeester en Schepenen van de Dorpsraad Zolder
KLIK HIER een voorgaande artikel hierover dat wij al geplaatst hadden
Met dank aan de Dorpsraad Zolder voor de brieven en de melding