maandag 15 juni 2020

Wij zijn Heusden-Zolder "" #VANHTOTZ #SAMENTEGENCORONA


Vanavond was er een persvoorstelling door het schepencollege en voorgezeten door burgemeester Mario Borremans over #Wij zijn Heusden-Zolder. De coronacrisis hield ook onze gemeente Heusden-Zolder in zijn greep. De ingrijpende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hadden (en hebben ) een enorme gevolgen gehad voor onze economie, gezinnen, welzijn, vrije bewegingsruimte en de handhaving ervan. Met relanceplan #WIJZIJNHEUSDENZOLDER wil het lokale bestuur de motor van onze gemeente weer op goed toerental brengen. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van donderdag 25 juni.
Het relanceplan omvat heel wat financiële ondersteuning voor onze lokale handelaars, jeugd en sportverenigingen en cultuur. Het college van de burgemeester en schepenen werkte met het managementteam nauw samen aan een sociaal economisch relanceplan, ter voorbereiding op het leven na corona en de economische terugslag binnen onze gemeente een halt toe te roepen.
Als lokaal bestuur kunnen we de economische gevolgen zoals het omzetverlies of toekomstige gedragswijzigingen van de consument ( onlineverkoop, bestedingsgedrag …) niet alleen aanpakken. De strategie bestaat eruit te informeren, inzetten op maximale gemeentelijke dienstverlening en het meest gunstige kader creëren om onze samenleving en economie alle kansen te geven.
Ook als lokaal bestuur heeft de gemeente gekozen voor een brede waaier van actiepunten, om zo een groot mogelijk draagvlak te creëren. Het heeft als opdracht om de impact van de crisis op korte termijn aan te pakken.

We gaan de focus leggen op vier domeinen

• Lokale economie
• Samen-leven
• Welzijn in Heusden-Zolder
• Communicatie

Elk domein vertaalt zich in diverse acties en initiatieven en zijn uiteraard aanvullend op een reeds genomen of bestaande acties.
1-Lokale Economie
Veel van deze gekozen maatregelen zijn bedoeld als hefboom, waardoor er in totaal meer geïnvesteerd zal worden dan dat we zelf als lokaal bestuur op tafel leggen. Dankzij verstandige ingrepen met een relatieve lage kost, kunnen we een brede waaier aan ondersteunende maatregelen nemen, waarmee Heusden-Zolder en haar inwoners sterker uit deze crisis komen. Sommige acties werden reeds ondernomen maar worden aangevuld.

2-Samen-leven
Alle sport en jeugdverenigingen, culturele organisaties, sociale organisaties… werden verplicht om hun werking abrupt te onderbreken. Heusden-Zolder gaat pragmatisch om met al toegekende subsidies en zal in afstemming met de verenigingen bekijken welke dossiers op een later moment kunnen opgepikt worden of waar een aanpassing van de doelstellingen opportuun is. Het lokaal bestuur ziet zichzelf als partner van het verenigingsleven. Heusden-Zolder engageert zich om bij de hogere overheden aan te dringen om alle middenveld organisaties mee te nemen in de aangekondigde compenserende socio-economische maatregelen.

3-Welzijn in Heusden-Zolder:
Ons beleid inzake welzijn is er eentje met een persoonlijke aanpak. Goede en duidelijke communicatie met onze inwoners: luisteren, doorverwijzen, ondersteunen en andermaal een luisterend oor. Ook in deze corona-periode opteren we om deze werkwijze verder te zetten. Het persoonlijk contact werd omwille van de maatregelen wel moeilijker gemaakt maar we slaan er wel in om onze doelgroepen te bereiken. Persoonlijke huisbezoeken (extra stoep-raamcontacten) en/of persoonlijke telefonische contacten met al de kwetsbare gezinnen (ook senioren) maken het mogelijk om de noden van onze doelgroep te kennen.

4-Communicatie:                                                       
Transparante, correcte en relevante overheidscommunicatie is steeds, en vooral vandaag, essentieel.
Team Klant|communicatie spande zich van bij het prille begin van de crisis in, om met zeer grote frequentie zowel bovenlokale als lokale maatregelen, initiatieven en acties te vertalen naar onze inwoners. Daarbij kwam natuurlijk ook het verspreiden van alle berichtgeving van partners zoals FOD Economie, Limburg.net, Watergroep, AWV, … via lokale pers, mediaruimtes, webstek en sociale media. Om een nog breder bereik aan te boren, werden de plannen van een gemeentelijk digitale nieuwsbrief naar voren geschoven en wordt voortaan ook dit extra kanaal ingezet.

5- #WIJZIJNHEUSDENZOLDER:
Via een reeks maatregelen, subsidies en acties geven we voldoende impulsen aan onze gemeente om terug op krachten te komen na een periode van Lockdown. Achteraf sprak de burgemeester een woord van dank uit naar vooral het zorgpersoneel en het personeel van de gemeente voor al de inspanningen die ze geleverd hebben(hadden) om deze coronatijd door te komen.
Je kan alle cijfers inkijken door op het PDF bestand te klikken.
KLIK HIER voor het volledige persverslag Gemeente Heusden-Zolder na te lezen.
Met zeer veel dank aan Joseph Bams voor deze info en foto's