maandag 29 juni 2020

Werken aan de Brug in Lummen hoe kan je om rijden


Hoofdas (Genebosstraat)

Gemotoriseerd verkeer

 • Tijdens de onderbreking van de Genenbosstraat zal het gemotoriseerde verkeer worden omgeleid via de N717 Lummenseweg en de N72
 • De industriezone Lummen-Gestel blijft bereikbaar via de westzijde van de brug (zijde Lummen). We leggen hiervoor een tijdelijke weg aan langsheen de Kanaalstraat.

  Jaagpaden
 • De jaagpaden op beide oevers worden gedurende de volledige bouwperiode vanaf 22/06 omgeleid.

  Lokale wegen
 •     Morgenstraat, Havenstraat en Wandelstraat bevinden zich binnen het projectgebied.
 •     De Morgenstraat en Havenstraat zullen kortstondig onderbroken worden tijdens de wegeniswerken met een lokale omleiding.
 •     De Wandelstraat zal ter hoogte van de aansluiting met de tijdelijke weg van de Kanaalstraat enkel toegankelijk zijn voor fietsers.
  Met veel dank aan De Vlaamse Waterweg nv