vrijdag 12 juni 2020

Stand van zaken in het bodemsaneringsproject bij Mireille


Intussen zijn we ruim een jaar verder na de eerste kennisgeving en de informatieavond van maart 2019. Zoals destijds beloofd, hadden wij graag u bij gelegenheid van ’n bedrijfsbezoek het verdere verloop toegelicht. Maar de corona-maatregelen beslissen hier anders over. Daarom hebben wij aan Vlabotex gevraagd om het verloop van het afgelopen jaar samen te vatten en waarvan het verslag hierbij gevoegd is KLIK HIER. De destijds ook aangekondigde uitbreidingswerken zijn vlot verlopen en intussen al helemaal in gebruik genomen. Zo ook de nieuwe toegang aan de Terrillaan tegenover het containerpark. Hierdoor is sedert begin februari de voormalige toegang langs de Minderbroederstraat en de Watertorenstraat buiten gebruik en ook afgesloten. We hopen hier een merkbare bijdrage te hebben kunnen leveren in een veiligere woon-, leef- & speelomgeving. Voor meer informatie over de bodemsanering kan u bij ons terecht op het nummer 011/57.11.22 of via email marc.neyens@mireille.be maar ook op locatie bent u welkom. Daar maken we graag tijd voor.