vrijdag 12 juni 2020

Primeur voor Bolderberg : de eerste schoolstraat in Heusden-Zolder !


Na een lange coronasluiting van de scholen vond een gefaseerde heropstart plaats. Met het vooruitzicht dat alle klassen van Vrije Basisschool Bolderberg de lessen zouden hervatten en gezien de maatregelen van afstand houden van toepassing blijven legde de fietsersbond Heusden-Zolder een voorstel op tafel. Door uitbreiding van de wachtruimtes aan de schoolpoorten zouden ouders de vereiste afstand kunnen respecteren. Eenvoudige ingrepen op de parking aan de voetbalterreinen en aan de Witte Zaal konden dit mogelijk maken.

Samen met eenrichtingsverkeer in Kluisstraat zou op die wijze een schoolomgeving gecreëerd worden waarbij voetgangers en fietsers een hoofdrol spelen. School, politie en gemeente reageerden positief op het voorstel maar gingen zelfs een stapje verder : Kluisstraat wordt een schoolstraat !
De afspraak werd gemaakt dat de heropstart van VBS Bolderberg zou gepaard gaan met de tijdelijke maatregel die Kluisstraat bij schooleinde omvormt tot een schoolstraat.

Vanaf 15u00 tot 15u30 en op woensdagen vanaf 12u00 tot 12u30 wordt een afsluiting geplaatst voorbij de toegang tot de grasparking. Enkel bewoners mogen met de wagen stapvoets voorbij de bemande afsluiting rijden om hun woning te bereiken. De ontsluiting van lokale bewoners vindt plaats via L. Hoelenstraat.
Het resultaat van de ingreep is dat aan de schoolpoorten een veilige voetgangers- en fietszone ontstaat met meer dan voldoende ruimte om de onderlinge afstand te bewaren.

Voor de fietsersbond is dit een logische stap : wandelen én fietsen wordt gestimuleerd en Koning Auto wordt voor de schoolpoort geweerd.
Een eerste evaluatie toonde aan dat er, ondanks het regenachtige weer meer fietsers de woon-schoolverplaatsing maakten.
In de schoolstraat ontstonden meer (veilige) sociale contacten tussen ouders.
De fietsersbond Heusden-Zolder is er van overtuigd dat het concept schoolstraat ook aan andere schoolpoorten kan toegepast worden en zal dit alleszins stimuleren.
Met veel dank aan Danny Wendelen Fietsersbond Heusden-Zolder voor deze info en foto's