maandag 8 juni 2020

Persbericht NVA => Vlaanderen ondersteunt kwetsbare gezinnen in Heusden-Zolder

De Vlaamse Regering werkte deze week drie concrete maatregelen uit voor kwetsbare huishoudens.  De uitwerking van een aantal van deze maatregelen verloopt via onze steden en gemeenten en hebben bijgevolg ook een positieve impact op de lokale besturen. Eerder was trouwens  ook al beslist dat Heusden-Zolder ca. 550.000 euro krijgt voor steun aan verenigingen
Ook nu kan Heusden-Zolder rekenen op eenmalige extra subsidies vanwege minister Diependaele. Zo kan de gemeente rekenen op een extra budget van € 66.024,95 voor armoedebestrijding via het OCMW. Daarnaast is er ook een extra consumptiebudget van € 66.093,00 voor kwetsbare doelgroepen.  Maar dat laatste budget komt er alleen maar als de gemeente een systeem van waardebonnen opzet. N-VA deed hierover al een constructief voorstel vorige gemeenteraad. Hopelijk gebeurt dit nu verder in goede politieke samenwerking de volgende gemeenteraad.
“Vanuit onze fractie willen we er bij het gemeentebestuur op aandringen om een uitgebreide lijst van mogelijke maatregelen met hun kostprijs uit te werken. Uit deze lijst kan dan samen in de gemeenteraad een breed gedragen selectie gemaakt worden van maatregelen.” zegt Herwig Hermans.