dinsdag 9 juni 2020

Persbericht => N-VA vraagt gemeentebestuur in te tekenen op aanbod zomerscholen


Er hebben zich al 144 zomerscholen – goed voor in totaal 734 zomerklassen – aangemeld in de eerste ronde van een projectoproep uitgeschreven door de Vlaamse Regering. Nog nooit was er in Vlaanderen zo een brede uitrol van zomerscholen. In de provincie Limburg werden tot dusver 19 initiatieven aangekondigd. Heusden-Zolder ontbreekt voorlopig in de lijst.      

N-VA Heusden-Zolder vraagt het gemeentebestuur om alsnog een projectvoorstel in te dienen.
Een maand geleden lanceerde de Vlaamse Regering een open oproep gericht op scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers die in juli of augustus zomerscholen willen organiseren. In zo’n zomerschool wordt gedurende minstens 10 dagen een leertraject op maat gekoppeld aan sport, spel en cultuur.

Er hebben zich nu al 144 zomerscholen aangemeld – goed voor in totaal 734 zomerklassen, die elk plaats hebben voor een tiental leerlingen. Er zijn aanvragen vanuit alle grote onderwijsverstrekkers. In Limburg werden 19 initiatieven aangekondigd, die zowel georganiseerd worden in steden als in kleinere gemeenten. In Heusden-Zolder werd vooralsnog geen project ingediend.

Hans Zegers: “De coronacrisis heeft het schooljaar 2019-2020 grondig verstoord. Een deel van de leerlingen riskeert nu om met een leerachterstand te beginnen aan het volgende schooljaar. Zeker in onze gemeente zou een aanbod van zomerschoolklassen een grote meerwaarde betekenen. Onze gemeente kampt sowieso al met een onderwijsachterstand bij heel wat leerlingen. Zomerscholen met een inhoudelijke focus op Nederlands, wiskunde en wetenschappen kunnen deze achterstand mee helpen wegwerken”.

De oproep voor zomerscholen wordt nu verlengd wegens succes. Scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers krijgen tot 7 juli een nieuwe kans om een projectaanvraag in te dienen. De voorwaarden blijven dezelfde. De Vlaamse Regering biedt nog altijd een vergoeding aan van 25 euro per dag per leerling, zodat de zomerscholen gratis georganiseerd kunnen worden voor de deelnemers.

“Onze fractie roept het gemeentebestuur op om de mogelijkheid van een zomerschool te bekijken. Zeker nu onze gemeentelijke basisschool opgegaan is in de scholengemeenschap van de vrije basisscholen zou een samenwerking in die zin toch mogelijk moeten zijn”, aldus Hans Zegers.
Peter Orens                                                                           Hans Zegers
Voorzitter N-VA Heusden-Zolder                                       Fractieleider N-VA fractie