donderdag 4 juni 2020

Persbericht 21ste CLEANHOUSE-actie

Vanochtend heeft voor de 21ste maal een operatie Cleanhouse plaatsgevonden onder leiding van het parket in Limburg. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg. 

Aan deze Cleanhouse-aktie hebben volgende politie-eenheden hun medewerking verleend:
FGP Limburg
PZ Kempenland,
PZ Tongeren-Herstappe
PZ Heusden-Zolder
PZ Kanton Borgloon
PZ St Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken
PZ Limburg Regio Hoofdstad

Daarnaast hebben ook de civiele bescherming en Fluvius geparticipeerd aan deze operatie.
Er werden 9 locaties, verspreid over heel Limburg bezocht,waarbij in totaal 3 in werking zijnde plantages werden aangetroffen met in totaal 1800 planten .
Er werd 1 ontmantelde plantage gevonden.

Op 3 locaties werd eveneens de diefstal van elektriciteit vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar. 
De onderzoeken worden verdergezet en kunnen in een later stadium tot arrestaties leiden. 

Het Parket Limburg roept verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan van groot belang zijn om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning kan tot grote risico’s leiden, zo o.m brand en vernielingen.  
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat verhuurders die wisten dat men in de huurwoning cannabis ging telen, mee vervolgd zullen worden.

In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, aangezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt.