zaterdag 27 juni 2020

Papierophaling door KH EV Viversel op 27 juni

Zaterdag 27 juni zal de papierophaling weer doorgaan in Viversel!
Enkele tips ....
- Best het papier zo compact mogelijk
  verpakken
- Eventueel zelf naar container brengen
- We hopen op deze manier dat de
   papierophaling vlot en veilig kan
   verlopen.
- Je mag ook steeds zelf uw papier
   brengen  naar de  speciale containers
   hiervoor en deze staan ter hoogte van
   Sporkstraat 17 (dichtbij het kerkhof).