vrijdag 26 juni 2020

N-VA Heusden-Zolder diende 6 amendementen in op relanceplan na Corona

N-VA Heusden-Zolder heeft  amendementen ingediend op het relanceplan voorgesteld door de meerderheid.
Ook in bijlage 6 visuals die samen gaan met de ingediende amendementen op het relanceplan van de gemeente met een korte begeleidende tekst per visual.
KLIK HIER voor hun persbericht na te lezen
Klik hier om hun amendementen na te lezen
Herwig Hermans      Hans Zegers              Peter Orens            Steven Goris
raadslid                    fractieleider                voorzitter                 ondervoorzitter