maandag 1 juni 2020

Minimale uitbreiding van de heropstart in het Sint-Franciscuscollege

Vanaf 2 juni krijgen alle secundaire scholen de kans om dit schooljaar hun leerlingen nog naar school te laten komen. Het Sint-Franciscuscollege beperkt de aanwezigheid van haar leerlingen en personeelsleden tot het minimale.

- Alle leerlingen van het 1ste en 3de jaar en de leerlingen van het 5de jaar uit A+-richtingen komen dit schooljaar nog éénmaal naar school. - Alle leerlingen van andere jaren komen nog minimum twee halve dagen tot maximum drie volledige dagen naar school.

De redenen voor deze beperkte heropstart zijn tweeërlei.

- De focus blijft liggen op het goed en efficiënt functionerend digitaal afstandsonderwijs.
  Het ritme dat leerlingen en leerkrachten hierin verworven hebben, behouden we graag.
- De veiligheid van onze leerlingen en personeelsleden is absoluut prioritair.

We kijken er erg naar uit om iedereen de volgende weken in zo veilig mogelijke omstandigheden terug te kunnen verwelkomen en samen op een verbindende manier het schooljaar af te sluiten.
Met veel dank aan Gert Koninckx voor het Sint Franciscuscollege