vrijdag 12 juni 2020

KS Vriendenkring + ex mijnwerkers naar Brussel op 22 juni

Op maandag 22 juni gaan de ondergrondse mijnwerkers uitleg vragen aan de Eerste Minister!!

Gisteren op de vergadering van het bestuur van de KS Vriendenkring is unaniem beslist om op maandag 22 juni 2020 naar Brussel af te zakken om de voorzitter van de Ministerraad Mevrouw Sophie Wilmès te vragen naar de stand van zaken in verband met de publicatie van de wet van 7 mei 2020.

De mijnwerkers kunnen niet langer tolereren dat een wet die gestemd is met 2/3 in de plenaire van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en ook ondertekend is door de diensten van de Koning niet verschijnt in het Staatsblad.

Uitleg is aan al de ondergrondse mijnwerkers nu wel nodig.

Op donderdag 11 juni 2020 zal een speciale online vergadering de ether ingaan om te antwoorden op de vele vragen die de laatste dagen zijn binnengekomen.

Met onze uitstap naar Brussel willen wij de parlementairen ondersteunen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onze wetgevende macht, en uitleg vragen aan de uitvoerende macht.

Al de activiteiten die door ons ondernomen worden zullen gebeuren met in acht name en het respect voor de maatregelen van het crisiscomité van de Regering.

Namens het bestuur Ir. Michel Dylst Voorzitter