zondag 21 juni 2020

Kempense Steenkolenmijnen - Vriendenkring geeft nog infovergaderingen

Vrienden, mijnwerkers, beste leden,

De wet van 7 mei 2020 is gepubliceerd, maar u hebt ons ook horen zeggen dat er nog 2 stappen moeten genomen worden. Daarom starten wij met een reeks informatievergaderingen in open lucht.
Vanaf 1 juli mogen we terug bijeenkomen met maximaal 200 mensen in open lucht, rekening houdend met de Corona-maatregelen.

Wij starten dus vanaf donderdag 2 juli met een reeks informatievergaderingen op het marktplein op de mijnsite te Zolder.
Op het marktplein zullen in totaal 200 zitplaatsen zijn voorzien, ruim genoeg van elkaar verwijderd. Er zal nog een email verstuurd worden naar de leden met gedetailleerde uitleg hoe zij voor deze info vergaderingen een reservatie kunnen maken.
In de volgorde dat de reservaties binnen komen, zullen we beginnen tellen tot we het maximum van 200 bereikt hebben.
Aangezien de politie zal controleren of men zich aan de afspraken houdt, zullen mensen die geen reservatie voor die vergadering hebben, het risico lopen een GAS-boete van € 250 te moeten betalen.
Elk lid van KS Vriendenkring zal via e-mail een persoonlijke uitnodiging met uitleg krijgen.
Namens het bestuur,  Robert Coens, Secretaris