maandag 8 juni 2020

Jeugdwerking Boekt barst uit haar voegen


Dat het in Boekt goed wonen is, merken we aan het stijgende aantal jonge gezinnen.  Afgelopen tijd kende het inwonersaantal van Boekt een stevige groeischeut en dat laat zich ook merken in het ledenaantal van de jongste groepen bij de lokale jeugdvereniging en speelpleinwerking.  Goed nieuws dus, maar dit zorgt er wel voor dat de huidige  infrastructuur erg krap wordt.

Het lokaal bestuur nam een ontwerper onder de arm om samen met de jeugdwerking de noden in kaart te brengen en een oplossing uit te tekenen. Het jeugdwerk kiest voor een sobere afwerking om zo een maximale uitbreiding te garanderen. De plannen omvatten een nieuwbouw van 3 lokalen met toegankelijk sanitair. Het voorontwerp is ondertussen afgerond en werd goedgekeurd door het schepencollege. De architect maakt momenteel werk van uitvoeringsplannen en vraagt de omgevingsvergunning aan. Voor de bouw van deze uitbreiding voorzien we € 130 000 (excl. BTW). Bedoeling is om in het najaar van start te gaan met de werken.

Info: Team Welzijn | Jeugd – 011 80 80 86