zondag 7 juni 2020

Hervatting Roomkatholieke eredienst in federatie Heusden


Op 3 juni jl. heeft de Veiligheidsraad beslist dat de openbare erediensten vanaf maandag 8 juni mogen hervatten. De kerkfabrieken en parochieteams van de 4 parochies van de federatie Heusden (Berkenbos, Eversel, Heusden en Lindeman) zijn onmiddellijk samengekomen en hebben beslist om vanaf maandag 8 juni de publieke erediensten te hervatten. Tevens werden ook alle maatregelen getroffen om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals deze voorzien zijn in het draaiboek dat de Belgische bisschoppen daartoe hebben opgesteld. De betrokkenen laten nu weten dat alles klaar is en dat de Vieringen, zoals deze in het verleden voorzien waren, nu kunnen hervatten in de kerken vanaf maandag 8 juni. Alle gelovigen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Vieringen. Deze zijn:
-op maandag om 18.30 uur in Heusden-Centrum
-op dinsdag om 9 uur in Heusden-Centrum
-op dinsdag om 18.30 uur in Eversel
-op woensdag om 8 uur in Berkenbos
-op woensdag om 18.30 uur in Heusden-Centrum
-op donderdag om 18.30 uur in Eversel
-op vrijdag om 8 uur in Berkenbos
-op vrijdag om 18.30 uur in Heusden-Centrum
-op zaterdag om 17.30 uur in Heusden-Centrum
-op zaterdag om 19 uur in Eversel
-op zondag om 8 uur in Eversel
-op zondag om 9 uur in Heusden-Centrum
-op zondag om 10 uur in Berkenbos
-op zondag om 11 uur in Lindeman.
Bemerk dat er voorlopig geen Viering is in Berkenbos op zaterdag om 17.30 uur.
Met dank aan Willy Van Aelst voor  deze info en foto