vrijdag 5 juni 2020

Herbouwen brug Lummen-Genenbos infomoment 5 juni 2020

Vanmiddag was er een online infomoment van een stand van zaken over de herbouw van de brug over het Albertkanaal in Lummen -Genenbos. Moderator was Lotte Thora die alles in goede banen leidde. Dit online infomoment ging eerst gepaard met een slideshow over de geplande werken, de voorziene omleidingen, de hinder die de werken met zich meebrengen en een vragenronde.

Stefan Sablon, projectleider gaf een overzicht aan de hand van sliders hoe de werken zullen evolueren. Hij benadrukte dat het Albertkanaal één van de drukst bevaren waterweg van Vlaanderen is. Met bijna 40 miljoen toen aan goederen worden er per jaar over het kanaal vervoerd. Vooral het containervervoer kende een steile opgang. Om het vervoer van drie containers naar vier containers hoog op de schepen toe te laten moeten alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd worden tot 9,10m. Bovendien krijgt Short Sea Shipping ook betere kansen op het kanaal. (Short Sea Shipping zijn kleinere zeeschepen) De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de generieke bruggen die er al verschillende locaties liggen. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige boogbruggen gebouwd worden. De brug in Genenbos zal twee meter hoger komen te liggen dan de bestaande brug. De doorvaarhoogte zal 9,10 meter bedragen en het kanaal wordt verbreed van 50 naar 86 meter. De totale lengte van de brug is 123M en de hoogte van de boog 22 meter boven het wegdek. De brug zal twee rijstroken hebben en zeer voornaam is het vrij-liggend fietspad. De hellingsgraad zal ook aanzienlijk naar beneden gehaald worden, dit wil zeggen een maximale hellingsgraad van 4%.

Hoe worden de werken aangepakt.
De nieuwe brug komt op dezelfde locatie als de bestaande brug. Dit betekent dat de brug voor 9 maanden zal onderbroken worden.

Hoe en wat met het verkeer?
Er zullen heel wat omleidingen zijn tijdens de bouw van de nieuwe brug. Ook voor de fietsers zullen er in 2 fases gewerkt worden. Een belangrijke vraag was “ wat met de kinderen van de lagere school, ook zij zullen de lange omleidingsweg moeten gebruiken. Is er geen alternatief mogelijk in de vorm van een veerpont” Dit heeft men niet onderzocht en vindt het geen goede oplossing. Iedereen zal de omleidingsweg moeten volgen aldus de woordvoerder. Wat met de beperking van tonnage en sluikverkeer? Tijdens werken is er geen verbod op tonnage. Sluikverkeer is er niet nodig voor de werken.

Wat met verkeer dat verkeerd is gereden?
Is er een keerpunt voorzien?
Men zal de nodige signalisatie aanbrengen om dit tot een minimum te beperken, eventueel kan dit verder geëvalueerd worden. Zijn de hulpdiensten op de hoogte? Ja, er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de verschillende hulpdiensten. Zij kunnen onderling ook afspreken wat voor hun de beste oplossing is.

Hoe zullen de werken verlopen?
-De start van de werken zijn ondertussen gegeven. In mei startte de aanleg van een tijdelijke weg in de Kanaalstraat.
-Aanleg deel wegenis westzijde brug( binnen werfzone huidige werken Genenbosstraat) 02/06/2020 tot 22/O6/2020
-Onderbreking Genenbosstraat 22/06/2020
-Afbraak brug 28/06/2020
-Invaren brug; november 2020
-Openstelling Genenbosstraat; maart 2021
-Einde werken; april 2021

Vanwege corona kan er geen publiek toegelaten en wordt er voorlopig althans geen publieksplaats ingericht. Wel wordt er met livestream gewerkt, dit heeft men ook gedaan met de brug in Stokrooi.
Het infomoment werd omstreeks 15u40 opgeheven.
Meer info kan je vinden op www.vlaamsewaterweg.be/werken.
Met veel dank aan Joseph Bams voor deze verslaggeving