dinsdag 2 juni 2020

CORONAVIRUS - SFZ-richtlijnen - vanaf 3 juni 2020

Bezoekregeling aan de patiënt (klik op deze link)
Beperk het bezoek aan een patiënt in het ziekenhuis
Kom niet op bezoek bij een kortdurende opname
Fysiek contact met de patiënt is niet toegelaten
Kom zeker niet op bezoek als je mogelijke symptomen van besmetting hebt

Op het dagziekenhuis is geen bezoek toegelaten.
Op het chirurgisch dagziekenhuis mag de patiënt door 1 persoon (chauffeur) afgehaald worden na de ingreep.
Informatie aan patiënt
Voorbereiding raadpleging, onderzoek of opname
Vragenlijst
Elke patiënt die naar het ziekenhuis komt voor een raadpleging, onderzoek of opname, krijgt 48 uur voordien een vragenlijst toegestuurd over COVID-19-symptomen.
De vragenlijst bevat de volgende ja/nee-vragen:
Hebt u de voorbije 7 dagen één van de volgende klachten gekregen of werden ze in deze periode erger?
Hoest
Koorts (38 °C of meer)
Vermindering of verlies van smaak of geur
Spierpijn
Keelpijn
Diarree

Aan de hand van uw antwoorden krijgt u een code.
Code groen
u kan zich aanmelden zoals voorzien

Code rood 
u heeft op één of meerdere bovenstaande vragen 'ja' geantwoord en krijgt daarom een code rood. Kom niet naar het ziekenhuis zonder uw behandelend arts te verwittigen. De behandelende arts beslist of de raadpleging, opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal uitgesteld worden.
Lees meer over Sint Franciscusziekenhuis en KLIK HIER