dinsdag 9 juni 2020

Beleidsmakers aan het werk


Kort
·     Ons bestuur besluit ook dit jaar in te gaan op het aanbod van oudejaarsnachtbussen van De Lijn.
·     Het OCMW verlengt de samenwerkingsovereenkomst met Duizendpoot PWA vzw voor tuinonderhoud en klusjes bij hun cliënteel.
·     Voor de uitvoering van de trage wegen wordt voortaan samengewerkt met VZW Trage Wegen.
·     Ons bestuur gaat akkoord met de plannen van Infrabel om de overweg in de Beringerheide voor fietsers en voetgangers veiliger te maken door er een voetgangersbrug met fietsgoot te plaatsen.
·     Het schepencollege steunt het initiatief van een inwoner die een geocacheroute "De Zandloper" wil maken.
·     Onze gemeenteschool stapt uit scholengemeenschap Kempen en sluit aan bij de lokale koepel VZW Katholieke Scholen Heusden-Zolder.

Toelage voedselhulp gaat naar St.-Vincentius
Het vast bureau van het OCMW besloot op basis van dringende maatregelen inzake voedselhulp de bestaande bedeling van voedselpakketten door vereniging Sint-Vincentius tijdelijk te ondersteunen met een bedrag van € 3 810.

Ontwerp en aanleg skatepark op site Vrijheid
Het college van burgemeester en schepenen gaat op de site Vrijheid een skatepark inrichten. Na een eerste overleg met toekomstige gebruikers is een bestek opgesteld voor het ontwerp en de aanleg van dit skatepark. De kosten worden geraamd op € 302 500. Team Sport gaat nu via een aanbesteding op zoek naar de juiste firma om dit te realiseren.

Rijvaardigheidscursussen
Ook dit najaar worden weer rijvaardigheidscursussen georganiseerd waarbij 96 jonge bestuurders en inwoners van Heusden-Zolder hun stuurmanskunsten kunnen evalueren. Hiervoor is een totaalbedrag van € 9 600 euro voorzien. De deelnemers betalen zelf nog een bijdrage van 20 euro per persoon.

Hoger beroep tegen omgevingsvergunning Remo
Ons lokaal bestuur besloot om beroep aan te tekenen tegen het besluit van de bestendige deputatie van provincie Limburg waarbij die nv Remo Milieubeheer een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning toekent. Team Leefomgeving | Milieu kreeg de opdracht hiervoor een dossier op te stellen.

Geen evenementen in juni
In het kader van de federale maatregelen om de coronadreiging in te dijken, besloot het college van burgemeester en schepenen om alle eigen evenementen te annuleren tot en met 30 juni 2020. Dus voorlopig nog geen multiculturele markt, voorstellingen in CC Muze, activiteiten in onze bibliotheek, kermissen, jeugd- en sportactiviteiten.

Vervroegde uitkering grassubsidies
Begin mei zijn voor € 21 500 aan grassubsidies toegekend aan sportverenigingen. Normaal worden die pas op het einde van het jaar toegekend en uitbetaald maar omdat de sportverenigingen door de coronacrisis inkomsten mislopen (geen eetdagen, geen tornooien, geen wedstrijden,…), wil het college van burgemeester en schepenen 16 verenigingen (voetbal, atletiek, rugby, hondenclubs en een recreatieclub voor modelvliegtuigen op afstandsbediening) nu al een financiële steun geven.

CC MUZE aanvaardt elektronische cultuurcheques
Inwoners kunnen reeds langer met hun papieren cultuurcheques terecht in ons cultuurcentrum. En van zodra CC MUZE terug opstart, kan je nu ook met je elektronische cheques tickets voor theater-, comedy- en muziekvoorstellingen kopen of geschenkbonnen.

Verkeersingrepen
Het schepencollege verleent Team Leefomgeving toestemming om volgende verkeersingrepen te laten uitvoeren:
·          Wegversmalling in Geenrijt: in het verleden werden in Geenrijt enkele verkeersremmers ingericht en later weer weggenomen. Deze zijn nu vervangen door een wegversmalling met voorrangsregeling.
·          Oversteekplaats Mijnwerkerslaan: nu de nieuwe parking in Brancardiershof volop in gebruik is genomen, wordt er een oversteekplaats gecreëerd ter hoogte van het wandelpad naar het parkeerterrein. Zo kunnen voetgangers veilig de Mijnwerkerslaan oversteken naar het mijnterrein.
·          Oversteekplaats O.L. Vrouwstraat/Eikhof: dit is een knelpunt dat tijdens de bevraging i.k.v. het gemeentelijk scholenplan is aangehaald door ouders. De O.L. Vrouwstraat is een gewestweg, dus was overleg nodig met Agentschap Wegen & Verkeer. Ons bestuur en AWV kwamen overeen een oversteekplaats in te richten aan de bushalte tussen Eikhof en De Borghgravelaan. Op die manier ontstaat er een veilige verbinding voor fietsers tussen het centrum van Boekt met de wijk ‘Kayenberg’ en het kasteel van Meylandt.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Donderdag 25 juni 2020 om 19 uur in de raadzaal. De vergadering is openbaar onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.