vrijdag 15 mei 2020

Start VLS De Brug

Vandaag, vrijdag 15 mei, hebben we getest of onze voorbereidingen voldoende waren. De leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 6 zijn ieder leerjaar afzonderlijk een uurtje op school geweest om te wennen aan de gang van zaken zoals wij het voorbereid hebben: ieder een aparte ingang, leerjaren verdeeld in 4 groepjes, ieder leerjaar zijn eigen toiletten, ieder zijn eigen deel van de speelplaats.... Elk leerjaar apart lukte wonderwel. Maandag komt dan de definitieve test als we werken met verschillende leerjaren tegelijk op school. Leerjaar 1 komt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, leerjaar 2 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Leerjaar 6 op maandag en vrijdag, dit telkens gedurende ganse dagen.. De noodopvang voor kinderen van wie de ouders niet thuis kunnen werken loopt gewoon verder. Met dank aan Ludo Van Ende