maandag 11 mei 2020

Sluikstorten Knaepenstraat

Alweer moet ik melding maken dat de glascontainer vol is!
Ondanks dat ze wekelijks worden leeggemaakt.
Nog steeds doet de gemeente veel te weinig om de mensen te sensibiliseren i.v.m. het sluikstort probleem.
De mensen die hier komen dumpen leggen gewoon het glas bij de container maar beseffen niet dat ze aan het sluikstorten zijn.Als je ze erover aanspreekt doen ze alsof ze van niets weten en lachen ze je uit om dan met verbaal agressieve woorden in hun auto te stappen en te vertrekken.
Vraagje voor de gemeente?
Hoe zit het nu met de camera’s?
4 weken hebben ze hier gehangen en met succes want bij mijn weten is er in die periode niet gedumpt dus het werkt wel.
De huidige bollen hier in de straat hebben een capaciteit van 2,8m³ wat dan blijkbaar toch te weinig is terwijl de ondergrondse containers op het Brilonplein en in Boekt aan de kerk 4m³ hebben.
Ik ben bang wat dit in de toekomst zal gaan te weeg brengen als er 13 nieuwe en 8 sociale wooneenheden gaan bijkomen hier in de Knaepenstraat.
Is het probleem besproken geweest bij de goedkeuring van de plannen, wie zal het zeggen.