dinsdag 5 mei 2020

Publieke raadpleging over de 7 alternatieven Noord-Zuidverbinding hervat

De publieke raadpleging werd omwille van de corona-crisis opgeschort. De raadpleging hervat op 25 april en loopt tot 13 mei.

De oplossing voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding krijgt stilaan vorm. Er liggen nu 7 alternatieven op tafel. De Werkvennootschap, het Departement Omgeving, Infrabel en het studieteam Studio NZL leggen de alternatieven in maart voor aan het grote publiek. Iedereen kan dan opmerkingen formuleren, die worden meegenomen in het geïntegreerde onderzoek. Onder andere de effecten van de alternatieven op het milieu en de omgeving en het kostenplaatje worden in dat onderzoek bekeken. In het voorjaar van 2021 stelt het projectteam één breed gedragen voorkeursalternatief voor aan de Vlaamse Regering. Die zal dan beslissen. Dankzij een infomarkt op 5 plekken langs de Noord-Zuid kregen geïnteresseerden meer informatie over de alternatieven, het onderzoek en de planning. 
De 7 alternatieven zijn een verdere uitwerking van de 4 toekomstbeelden die het projectteam in september 2019 voorstelde. Er is gekeken naar oplossingen op de Grote Baan zelf, maar ook naar westelijke en oostelijke omleidingen. En dat steeds in combinatie met oplossingen voor het hoogwaardig openbaar vervoer tussen Pelt en Hasselt, de fietsverbindingen, de versterking van natuur en landschap, en andere aspecten van de omgeving.

Publieke raadpleging van 16 maart tot 30 april

De alternatievenonderzoeksnota, die de 7 alternatieven en het geïntegreerde onderzoek beschrijft, kan van 16 maart tot en met 30 april ingekeken worden. Dat kan online, maar er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de stad- en gemeentehuizen van Hasselt, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Zonhoven, Peer, Pelt en Heusden-Zolder. Je opmerkingen op de nota indienen, doe je bij voorkeur via het formulier op www.noordzuidlimburg.be/raadpleging, maar je kan ook een brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de bovenstaande gemeenten, of opsturen naar De Werkvennootschap.

Waar kan ik de alternatievenonderzoeksnota raadplegen?

  • op de website www.noordzuidlimburg.be/raadpleging
  • in de gemeente- en stadhuizen van Hasselt, Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Hechtel-Eksel, Peer, Pelt en Heusden-Zolder, en via hun websites
  • via de websites www.complexeprojecten.be, www.mervlaanderen.be, www.omgevingvlaanderen.be en www.dewerkvennootschap.vlaanderen.

Hoe kan ik opmerkingen indienen?