dinsdag 12 mei 2020

Persbericht Open VLD Heusden met COVID19

Open VLD Heusden-Zolder kan zich vinden in de genomen maatregelen voor de economische impact door COVID19.
We sommen ze graag even voor u op:
- PWA Duizendpoot krijgt een vrijstelling op inning van de bijdragen
- Financiële steun aan de VZW Huisartsenwachtpost Mijn–Wachtpost voor de reorganisatie van wachtdiensten naar aanleiding van de
- Vrijstelling op verblijfsbelasting voor logies
- Handelskernbijdrage cité: Hiervoor zijn de maatregelen nog in bespreking
- Vrijstelling op belasting inname openbaar domein
- Belasting op drijfkracht: Deze is op basis van ingediende cijfers van het jaar ervoor. Hiervoor wordt gerekend op het erewoord van bedrijven voor de vrijstelling.
- Kosteloze annuleringen van alle culturele activiteiten
- Geen inning voor de concessie van het Muze café
- Vrijstelling voor De winning voor uitbating
- Sporthallen en buurthuizen: vrijstelling van inning voor de concessie. Let wel,
  Deze vrijstelling is niet geldig voor het residentiële gedeelte.

Tijdens de gemeenteraad van april opperde NVA voor een degelijk heroplevingsplan na COVID19. Hierop werd door de gemeenteraad jammer genoeg niet ingegaan.

Dat het gemeentebestuur lokaal handelen promoot vinden we vanuit OpenVLD ook een prima stimulans voor de lokale economie. Jammer genoeg geven de stickers met ‘Made in Germany’ een verwrongen perceptie. Als Belgen voelen we ons uiteraard ook Europeaan, ook in Heusden-Zolder.

De gemeenteraad was voor de eerste keer digitaal te herbeluisteren, een paar dagen na de vergadering, die online plaatsvond Een eerste stap naar digitalisering, maar het lijkt ons toch niet onmogelijk om de volgende gemeenteraad te livestreamen.

Onze suggestie: Dit lijkt ons ook het moment om de belasting op drijfkracht te herbekijken. Deze belasting is gemeentelijk niet verplicht en wordt in Vlaanderen in slechts 1 op 5 gemeenten geïnd. De belasting werd vorige eeuw ingevoerd om de handenarbeid te beschermen maar is niet meer herbekeken. Stel je eens voor dat je belasting zou moeten betalen op een elektrische garagepoort of de motor in je pc…

Hilaire Spreuwers, Voorzitter Open-Vld Heusden-Zolder