zaterdag 23 mei 2020

Persbericht NVA H|Z => vraagt nogmaals een sterk relanceplan.

N-VA vraagt dat de gemeente Heusden-Zolder zich toch nog aansluit in het rijtje gemeenten die investeren in een sterk relanceplan. De eerste voorstellen van N-VA raadslid Herwig Hermans met bv. een belastingverlaging voor handelaars werden vorige maand op de gemeenteraad weggestemd. Op de gemeenteraad van 28 mei legt hij opnieuw een relanceplan voor, dit maal vooral gebaseerd op waardebonnen.
Ieder gemeente of stad nam snel een aantal logische maatregelen voor haar economie in de covid-19 crisis. Zo werden bv. concessiebetalingen en sommige belastingen deels opgeschort of kwijtgescholden voor de crisisperiode. Maar steeds meer Limburgse gemeenten gaan verder en zijn bereid stevige bedragen te pompen in de relance van de lokale economie. Grote gemeenten zoals Hasselt met de sterke horecabon en Genk met haar totaalplan van zo maar eventjes 14 miljoen euro. Negen miljoen belastingverlaging en een waardebon van 45 euro voor iedere Genkenaar.  Maar ook gemeenten zoals Hechtel-Eksel, Peer, Bocholt, ... zetten zwaar in op o.a. waardebonnen.
Met zulke waardebonnen kunnen we de handelaars ondersteunen en een beetje extra koopkracht geven aan de burger. Geen overbodige luxe in onze gemeente met veel kansarmoede. Besparingen op bouwprojecten en een vermindering van geplande aanwervingen qua gemeentepersoneel moeten het financieel plaatje in evenwicht houden. Er zijn meerdere varianten mogelijk voor zo'n waardebon. Heusden-Zolder is eigenlijk al wat aan de late kant om hiermee te starten en wellicht is de uitbreiding van de bestaande geschenkbon de snelste methode. Later – als de horeca open mag – moeten we ook voor die sector maatregelen bekijken.