maandag 18 mei 2020

Papier en kartonophaling door verenigingen terug opgestart

In 16 Limburgse gemeenten en Diest wordt het papier en karton (deels) opgehaald door lokale verenigingen. In het kader van de coronamaatregelen werd deze ophaling tijdelijk stopgezet. Op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en afvalintercommunale Limburg.net besliste het nationale crisiscentrum dat in gemeenten waar deze werkwijze courant is verenigingen terug mogen ophalen op voorwaarden dat de social distancing maatregelen gerespecteerd worden.

Opnieuw huis-aan-huisophaling in alle Limburgse gemeenten en Diest Sinds de start van de coronacrisis werd in 17 gemeenten niet overal papier en karton aan huis opgehaald. In deze gemeenten wordt deze afvalsoort (deels) opgehaald door verenigingen en die mochten niet meer ophalen volgens de richtlijnen van de Federale en Vlaamse overheid.

Inwoners van die gemeenten werd gevraagd om hun papier en karton te stockeren tot de ophaling opnieuw kon doorgaan. Als ze geen mogelijkheid hadden tot stockeren dan konden ze naar het recyclagepark. Zelf het de intercommunale geen andere mogelijkheden. Noch personeel noch extra vrachtwagens waren er ter beschikking om deze gebieden toch op te halen. Ook permanente containers leveren waar de mensen zelf hun papier mochten naartoe brengen mag niet en paste ook niet in de maatregelen rond Covid-19.

Op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en afvalintercommunale Limburg.net besliste het nationale crisiscentrum nu dat deze ophalingen opnieuw kunnen doorgaan. “In gemeenten waar er geen alternatief is en/of deze werkwijze courant is, is het is toegestaan, maar de social distancing maatregelen moeten in de mate van het mogelijke worden nageleefd.”, stelt het crisiscentrum in haar vernieuwde FAQ vanmiddag.

Ophalen kan maar met respect voor social distancing “In Limburg is het inschakelen van verenigingen een jarenlange traditie. Verenigingen krijgen bovendien een vergoeding voor het werk dat ze leveren. En dat kunnen ze ongetwijfeld gebruiken aangezien ze hun werkingsjaar in het water zagen vallen door de coronacrisis.”, zegt Demir. “Natuurlijk moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Dat spreekt voor zich.”.

Ook Limburg.net is tevreden met de versoepeling van de maatregelen voor verenigingen. “Vorige maand konden de inwoners van verschillende gemeenten hun papier en karton niet aanbieden voor de huis-aan-huisophaling. Dankzij de versoepelde maatregelen kan de ophaling terug worden opgestart. Uiteraard moeten bijvoorbeeld de maatregelen rond social distancing op elk ogenblik gerespecteerd worden”, zegt Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net.

Net zoals andere ophalers dienen de verenigingen ook de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat het papier en karton opgehaald waarbij de gezondheid en veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Samen met Ovam zal Limburg.net daarom een plan afwerken en bezorgen aan de betrokken gemeenten en de verenigingen. De gemeenten zullen erop toekijken dat de vereniging deze regels respecteren.

“We zijn ervan overtuigd dat de lokale verenigen en vrijwilligers niet lichtzinnig zullen omgaan met de geboden kans en zeer serieus te werk zullen gaan. Maar het moet toch duidelijk zijn dat de ophaling stilgelegd wordt indien de afstandsregels en andere hygiĆ«neregels structureel niet gehandhaafd of overtreden worden”, aldus de voorzitter van Limburg.net.