zondag 17 mei 2020

Heropstart in het Sint-Franciscuscollege

Op maandag 18 of dinsdag 19 mei komen onze leerlingen van het zesde en zevende jaar terug naar hun college.

Op pedagogisch vlak blijft voor deze laatstejaars de focus liggen op het goed en efficiënt functioneren van het digitaal afstandsonderwijs. Het ritme dat zij en onze leerkrachten hierin verworven hebben, behouden we graag. Daarom beperken we hun aanwezigheid op school tot maximum 1 volledige dag om de twee weken, en dit op maandag of dinsdag, afhankelijk van de studierichting.

Deze lesdag met enkel hoofd- en richtingsvakken is geen klassieke lesdag, maar wordt opgevat als een coachingsmoment met de vakleerkrachten. Die lesuren bieden de gelegenheid om vragen te stellen, ondersteuning of verdieping te krijgen, bijsturing waar nodig, ... en natuurlijk klasgenoten terug te zien.

Op logistiek vlak stelden we - binnen het wettelijk kader en a.d.h.v. de specifieke risicoanalyse voor onze school - veiligheidsvoorschriften en richtlijnen op voor leerkrachten, ondersteunende diensten en leerlingen. Het strikt opvolgen en respecteren van de maatregelen is van cruciaal belang voor het welslagen van de heropstart.

We beseffen ten volle dat we ook nu weer veel verantwoordelijkheid en aanpassing van onze leerlingen en ons personeel vragen. Maar kijken er erg naar uit om hen in zo veilige mogelijke omstandigheden te kunnen verwelkomen en wensen al onze laatstejaars goede moed en volharding met de afronding van hun schoolcarrière in het SFC.
Met veel dank aan Gert Koninckx