donderdag 14 mei 2020

Heropstart DE LINDE Lindeman vanaf 15 mei 2020:Planning
De Linde start op vrijdag 15 mei 2020 met lessen voor groep 5, dit zijn de schoolverlaters (13 jarigen).
Daarnaast blijven we voor heel de periode opvang organiseren.
Op maandag 18 mei organiseren we lessen voor de helft van de laagste groep (1A), dinsdag 19 mei voor de andere helft van deze groep (1 B).
Woensdag 20 mei is het dan weer de beurt aan de groep schoolverlaters (groep 5).
Voor de week nadien laten we dagelijks 1 van bovenstaande groepen naar de school komen.
maandag 25/05: groep 1A
dinsdag: 26/05: groep 1B
woensdag 27/05: groep 5
donderdag 28/05: groep 1A
vrijdag 29/05: groep 5
dinsdag 2/06: groep 1B.

De verdere planning maken we op nadat we deze werking kunnen evalueren.
We zullen dan overwegen of we andere groepen naar school laten komen (het draaiboek voor het buitengewoon onderwijs laat dit toe.)

Voor de leerlingen die niet naar school komen werken we verdere met de pre-teaching.

Infrastructuur
Onze bouw bestaat uit drie vleugels met telkens aparte ingangen en sanitaire voorzieningen.
In vleugel A organiseren we de opvang, vleugel B is voor groep 1(A en B) en vleugel C voor groep 5.
Op deze wijze kruisen de verschillende bubbels elkaar niet. Ook op de speelplaats houden we ze strikt gescheiden, zowel wat plaats als tijd betreft.

Bij het toekomen op school gebruiken we onze drie ingangen, ouders die hun kinderen brengen voor de lesmomenten gebruiken de parking aan de Acacialaan (achterzijde van de school) en de leerlingen komen via een kleine poort de school binnen (op deze wijze werken we ook in normale omstandigheden), ouders die hun kinderen brengen voor de opvang maken gebruik van de leerkrachtenparking aan de buitenzijde van de school en via een deur komen zij de school binnen. De bussen stoppen op de normale plaats (Galgenbergstraat) en via de grijze poort betreden zij de school. De groepen blijven gescheiden tot de les en opvang begint.
Aan elke ingang staat een leraar om de leerlingen te verwelkomen en er op toe zien dat de kinderen hun handen ontsmetten met alcoholgel.
Ouders betreden de speelplaats niet.

Organisatie
Het busvervoer
We organiseren busvervoer voor de leerlingen die niet door ouders kunnen gebracht worden. We houden strikt rekening met de opgelegde maatregelen i.v.m. leerlingenvervoer nl. beperkt aantal kinderen op de bus (max. 8), mondmaskers dragen (leerlingen en buspersoneel) en dagelijks ontsmetten van de bussen.

Leergroepen en opvang

Voor elke groep zijn twee leraren verantwoordelijk( leergroepen en opvang).
In de leergroepen wordt nieuwe leerstof aangereikt, in de opvang worden de leerlingen ondersteund in hun pre-teaching.
De leraren in de leergroepen zijn steeds dezelfde, in de opvang wordt er om organisatorisch redenen met een beurtrol gewerkt.
Niet al het personeel is aanwezig op school, zij werken van thuis uit; pre-teaching en houden zich klaar om eventueel in te vallen in geval van nood.

Zoals eerder vermeld hebben we drie sanitaire voorzieningen, max. 1 lln. per beurt laten we toe.
We organiseren voorlopig geen lo-lessen. Wel reiken we bewegingstussendoortjes aan die in openlucht plaats vinden.
De lunchpauzes gebeuren zoveel mogelijk buiten (indien het weer dit toelaat), er zijn picknickbanken voorzien.
Extra maatregelen i.v.m. veiligheid

Materialen aanwezig op school
• Zeepdispensers in elk lokaal,
• Houders met papieren doekjes in elk lokaal
• Alcoholgel voor de leraren (persoonlijk flesje)
• Alcoholgel voor de leerlingen in elk lokaal
• Gesloten vuilnisemmer in elk lokaal
• Ontsmettingsspray in elk lokaal
• Mondmaskers voor al het personeel
• Gezichtsschermen voor al het personeel
• Voorraad handschoenen
• Infrarood thermometers
• Ontsmettend poetsproduct
• Pictogrammen en instructiefiches

Afspraken
• We gebruiken een beperkt aantal lokalen, niet gebruikte lokalen worden afgesloten.
• Toiletten worden tweemaal per dag ontsmet.
• Na elke lesdag alle banken en stoelen ontsmetten, de vloer reinigen met ontsmettingsproduct.
• Gebruikte materialen en speelgoed ontsmetten.
• Ontsmetten van klinken.
• Extra aandacht voor de handhygiĆ«ne (meermaals per dag en na bepaalde handelingen)
• Social distancing, markeringen op de vloer.
• Ophangen van pictogrammen, verduidelijking voor de kinderen.
• Verplicht mondmasker dragen voor de leraren.
• Inrichten van een EHBO-lokaal met daarnaast een quarantaine lokaal.
• De lokalen worden regelmatig verlucht.
• Buitendeuren blijven open staan.
• Onmiddellijk melden als een leerling, leerkracht ziekteverschijnselen vertoont.
• Leraren krijgen instructies en afspraken.

Verder gaan we zeker het mentale welzijn niet uit het oog verliezen zowel van de leerlingen als collega’s.
We werken met kwetsbare kinderen die nood hebben aan vertrouwen en waar het welbevinden zeer belangrijk is.
Dit is onze eerste prioriteit. Peter Vanhamel directie DE LINDE