dinsdag 26 mei 2020

Heemkundige Kring vraagt oude foto's en bijhorende info jeugdbewegingen


Ook in 2020 wil onze kring een jaarboek uitgeven over onze geschiedenis of het verleden van onze gemeente. Tot een belangrijk stuk van dit verleden behoort zeker de geschiedenis van de verschillende jeugdvereniging in onze gemeente. Sommige behoren jammer genoeg tot het verleden maar andere bestaan zelfs nu nog. Deze zijn bovendien niet meer weg te cijferen uit onze gemeente.
Er is door onze Heemkundige kring reeds heel wat aan fotomateriaal verzameld om te publiceren in dit jaarboek. 
Toch is de kring nog steeds op zoek naar nog meer foto’s van voor 2000. 
Hebt u nog foto’s van de jeugdvereniging(en) waar ge vroeger toe behoorde dan hadden we dit graag geweten. We hadden alle foto’s dan graag even in bruikleen gekregen (liefst naam aan de achterkant met potlood) met vermelding van zoveel mogelijk namen van wie erop staat, zodat we ze kunnen inscannen. Na een paar dagen zullen we ze zeker allemaal zonder fout terug bezorgen.

Wilt u bijdrage tot de opmaak van dit nieuw jaarboek dan kunt u telefonisch contact nemen met een van onze leden of de foto’s bezorgen aan:                                                                   
De voorzitter van de kring: Sylvain Huybrechts, Sint Jansblok 93: 011/75.94.01 of sylvainhuybrechts@hotmail.com                                                                                              
De secretaris van de kring: Gilbert Tiri, Schreverland 16: 0492/135.997
Er kan ook afgesproken worden hoe we de foto’s bij u kunnen komen ophalen.
Namens de kring alvast onze oprechte dank voor uw medewerking.
Foto met dank aan Joseph Bams