vrijdag 1 mei 2020

Goede aanpak met klachten, daarna volgt de herstelling


Fietsers in gans de gemeente melden onder meer via de fietsersbond Heusden-Zolder gebreken en gevaarlijke toestanden op ons fietsnetwerk. Al naargelang het probleem zich situeert op een gemeente- of gewestweg wordt de wegbeheerder via een melding geïnformeerd. De gemeentelijke werkplaatsen slagen er meestal in het gat in het fietspad te dichten, belijning opnieuw aan te brengen of ontbrekende signalisatie aan te brengen. Fietsersbond + gemeente = beter fietsnetwerk !